Philippine anti-terrorism law

[VIDEO EDITORIAL] Batas militar na mismo ang anti-terror law

Rappler.com
[VIDEO EDITORIAL] Batas militar na mismo ang anti-terror law
Yinuyurakan ng anti-terror law ang 'inviolable, fundamental constitutional right' laban sa hindi makatarungang pag-aresto

Nitong Mayo 12, humantong sa sukdulan ang red-tagging ng gobyerno.

Walang iba kundi si National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. ang nagpalabas ng lumang tapes ni Jose Maria Sison.

Samakatuwid, ni-red-tag ni Esperon ang mga progresibong grupo sa harap mismo ng Korte Suprema! At ang mas masakit, hindi siya kinwestyon sa kanyang pahayag.

Sabi nga ng petititioners, isang kabalintunaan na ginawa ito ni Esperon, samantalang ito nga ang dahilan kung bakit sila dumulog sa Korte.

May iba pang nakagigimbal na pangyayari sa oral arguments – lumitaw na may kapangyarihan pala ang Anti-Terrorism Council na ipag-utos ang matagalang detensyon ng isang taong pinaghihinalaang may kaugnayan sa isang umano’y grupong terorista, kahit na ang ibinibintang sa tao ay hindi terorismo.

Sabi ng dating mahistrado na si Antonio Carpio, sa ilalim ng Konstitusyon, winawasak ng anti-terror law ang “inviolable fundamental constitutional right” ng mga Pilipino laban sa ‘di makatarungang pag-aresto.

‘Wag nating ipagkibit-balikat ang anti-terrorism law. Batas itong gagarote sa demokrasya, magkukulong sa mga nagtatanggol ng kalayaan, magpapahintulot ng torture, at magiging sandata laban sa mga kritikong ngayon pa lang ay nababansagan nang pula.

Uulitin namin ang sinabi ni Carpio: Kapag may anti-terror law, hindi na kailangan ng batas militar upang magtaguyod ng martial rule. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Batas militar na mismo ang anti-terror law