sexual abuse in the Philippines

[VIDEO EDITORIAL] Sagipin ang mga bata

Nick Villavecer
[VIDEO EDITORIAL] Sagipin ang mga bata
Inexpose ng Vice World News ang mga kuwento ng pang-aabuso ng ilang mga staff at guro sa Philippine High School for the Arts. Ito ba ang kapalit ng pagdadalubhasa sa sining – ang pag-gradweyt na baon ang peklat ng pang-aabuso?

Ang prestihiyosong Philippine High School for the Arts o PHSA ang pangunahing paaralan sa larangan ng sining sa bansa.

Inexpose ng Vice World News sa isang report ang mga kuwento ng pang-aabuso ng ilang mga staff at guro rito, at ang sistema at kulturang nagpapanatili nito.

Ito ba ang kapalit ng pagdadalubhasa sa sining – ang pag-gradweyt na baon ang peklat ng pang-aabuso?

Napakataas ng standard at istrikto ang PHSA pagdating sa pag-aaral, pero siya namang luwag sa relasyong titser at estudyante. 

Sa PHSA, kung gusto mong magreklamo, hahanapan ka ng “documentation and notarization” bago imbestigahan ng eskuwelahan ang alegasyon mo.

Kung ika’y isang teenager na inabuso, nangangatog sa takot na kumalaban sa otoridad, nanliliit sa kahihiyan, saan ka huhugot ng lakas upang magdokumento at magpanotaryo?

Sabi ng PHSA, “unfair” daw at “sweeping generalization” na tawaging “haven for abuse” ang paaralan tulad ng pagsasalarawan sa artikulo ng Vice.

Magiging ligtas ba ang mga bata sa PHSA ngayong manunumbalik na ang face-to-face education sa Agosto? 

Sana’y bilisan ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation, at bilisan din ng DepEd ang pagtatalaga ng mga safeguards sa paaralan na hindi naman makasasakal sa pang-akademikong paglago ng mga bata.

Sa gitna ng masalimuot na pulitika, toxic na social media, pang-ekonomiyang paghihingalo, huwag nating kalimutan ang mga bata. 

Sa bandang huli, sila ang puno’t dulo ng pagsisikap natin bilang lipunan. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Sagipin ang mga bata

Download the Rappler App!
Avatar photo

author

Nick Villavecer

Nick Villavecer is a multimedia producer for Rappler where he produces newscasts, explainers, and short documentaries. From 2016 to August 2020, he was a researcher, writer, and segment producer for ABS-CBN's Current Affairs division, producing stories on human interest, public health issues, natural disasters, crimes, accidents, and emergency-preparedness.