2022 Philippine Elections

#WeDecide: Aton ang Pilipinas – aton panawagan sa 2022

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

#WeDecide: Aton ang Pilipinas – aton panawagan sa 2022
Amo ini ang hashtag kag slogan sang Rappler para sa pag-cover sang piniliay sa Pilipinas sa 2022. Angkunon ta ang eleksyon, bawi-on ta liwat ang aton pungsud.
#WeDecide: Aton ang Pilipinas – aton panawagan sa 2022

Naga-ugyon bala kita nga sa maga-abot nga piniliay sa Pilipinas sa 2022, maga-atubang kita sa pinakadako nga problema halin pa sang snap polls apat ka dekada na ang nagligad? 

Sang 2016, sang nangin presidente si Rodrigo Duterte, gintan-aw naton ang mga simbolismo nga gindala sa pagpili sa iya: isa ka alkalde nga ginpierde ang mga national figure, isa ka probinsyano nga nagpakaon yab-ok sa mga taga-Manila, isa ka wais nga politiko nga nagpatumba sang mga kontra niya nga dugay na gagamit sang mga daan nga pamaagi sang pagkampanya, isa ka “dark horse” o kandidato nga indi ka maghaom-haom nga makakuha sang 16 milyon ka boto, pero sa matuod ay may 26 milyon nga nagboto kontra sa iya kay mas ginboto nila ang apat nga iban nga kandidato. 

Bag-o matapos ang amo to nga tuig sang piniliay, nasayran ta nga indi ini isa lang ka political animal nga ang mga sala pwede lang naton kalimtan kag ang anum ka tuig sa opisina pwede lang naton antuson asta maka-boto kita liwat sang wais kag ensakto sa sunod nga eleksyon.

Madamo sang pamilya ang gutom. Milyon-milyon ang wala obra kag indi makakita sang obra. Ang mga gagmay nga negosyo nagakaputo. Ang mga driver sang jeepney ginhambalan niya, ano karon kung pigado sila kag mapatay sa gutom? Libo-libo man ang napatay sa coronavirus. Indi klaro kung diin gingasto ang mga bilyones ka dolyar nga gin-utang para sa pandemya. Sobra pulo ka libo nga gin-alegar gagamit sang droga ang ginpatay sang mga pulis kag mga vigilante. 

Ginpang-priso ang mga kritiko kag mga aktibista. Ginapulihan ang independent media. Bisan ang aton legal nga pagkadaog kontra sa pag-angkon sang China sa mga teritoryo sang Pilipinas ginabalewala lang kag gintawag nga “papel nga pwede niya ihaboy sa basurahan.” Ang mga soldado ginahambalan nga pwede sila kapang-lugos babahe o kapaniro sang munay ka babahe. Suportado pa sila sang Presidente.

Sa isa ka butang, ikapila na gin-eksplikar sang mga alipores ni Duterte ang iya mga ginapangwakal kag ginapang-obra, nga amo gid na ya ang mga Bisaya, amo na ang mga taga-Mindanao, amo na ang mga siga, amo na ang mayor, amo na kung palangga mo ang imo pungsud, amo na ang tatay, amo na ang lider.

Ah, lider – isa ka pahandumdum sang indi patas nga atensyon nga ginahatag sang media sa mga gusto magdumala kag sa mga dumalaon kung naga-cover kami, indi lang sa Rappler, sang eleksyon. Bisan ano pa ang ginahimud-us namon para ipakita sa tubangan ang mga kinahanglan sang mga tawo, para kuha-un ang ila sentimyento, para mapamati-an ang ila mga tingog, para mapabaskug ang ila pwersa, sa katapusan indi ta man masyado maduso ang limitasyon sa paghimo sini.

Untaton ta ina subong.

Gin-islan na sang Rappler ang hashtag-slogan nga ginagamit namon sa mga eleksyon halin sang 2013: #TheLeaderIWant – ang gusto ko nga lider. 

Ang botante ang bida sa palaabuton nga eleksyon sa 2022. Sa amon panawagan, ginahagad namon ang mga Pilipino nga indi na dapat pagpasugtan liwat ang administrasyon nga indi maayo ang pagpadalagan sang aton pungsud, wala sang tagipusuon, pero puro panghadlok kag korapsyon – bayolente pa sa mga kritiko niya pero wala man gabato sa matuod nga kontra. Ang mensahe gina-haylo ang kada botante nga ang iya boto may pulos. 

#WeDecide. Amo ni ang hashtag nga gamiton sang Rappler kag amon komunidad halin Lunes, May 10, sa pagsugod sang amon coverage sa eleksyon sa Pilipinas sa May 2022.

“Aton ang Pilipinas.” Amo ni ang amon panawagan. Sa amon nga pagbalita sa kampanya kag eleksyon, samtang naga-serbi ang amon mga partner sa komunidad sa ila mga banwa kag sektor, bawion naton ang aton pag-ulikid sa kabuhi, ang pagrespeto sa karapatan sang iban, ang paghatag kaluuy sa aton mga tupad-balay, ang aton dignidad bilang mga mamumugon, kag ang aton kasarang nga makahatag sang desente nga kabuhi sa aton mga pamilya. Manukot kita tungod naga-bayad kita sang buwis. Kakson ta na ang “parochial mindset” para protektahan kamaayohan sang aton pungsud. Panindigan ta ang soberanya sang aton pungsud.

#WeDecide: Aton ang Pilipinas.

Angkunon ta ang eleksyon, bawion ta ang aton pungsud.

Subong naton suguran. – Rappler.com

Gin-translate ni Nick Villavecer sa Hiligaynon ang orihinal nga English version ni Miriam Grace A. Go, #WeDecide: Atin ang Pilipinas – our 2022 battle cry.

Basaha ang iban nga translation diri:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!