2022 Philippine Elections

#WeDecide: Aton an Pilipinas – an panawagan naton hit 2022

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

#WeDecide: Aton an Pilipinas – an panawagan naton hit 2022
Amo ini an hashtag ngan slogan hiton coverage han Rappler yana nga tiarabot nga 2022 Philippine elections. Aangkunon ta iton eleksyon, babawion ta ini nga nasod.
#WeDecide: Aton an Pilipinas – an panawagan naton hit 2022

Kita tanan nauyon diba, na hit piniliay yana nga 2022, aatubangon ta it pinakadako nga problema tikang pa han snap polls han lumabay nga upat ka-dekada?

Dida han 2016, han naging Presidente hi Rodrigo Duterte, nakitan naton an mga simbolismo han pagpili ha iya: usa nga alkalde na ginpirdi an mga dagko nga politiko han nasod, usa nga promdi na ginlampaso an mga taga-Manila, usa nga wais na politiko na dumiwara han tradisyonal na pangangampanya han iya mga kaatbang, ngan usa nga “dark horse” o kandidato na humakot hin 16.6 million nga botos, kontra han 26 million na pagsalig nga ginhatag han upat nga iba nga kandidato. 

Bago pa man matapos adto nga tuig han piniliay, aton nasantop nga diri la ngayan ini basta la nga political animal na an mga sala pwede la naton kalimtan ngan antuson tapos magdahom nala kita hit sunod na piniliay, hasta makabotos kita hin wais ngan eksakto ha masunod nga eleksyon.

Dumamo an mga pamilya nga nagugutom. Minilyon an nawarayan hin trabaho ngan nagkukuri pa pamiling. Nagsara an mga gudti nga negosyo. An mga driver han jeepney ginyaknan la: ano man iton yana kun pobre kamo ngan magutom tubtob hit kamatayon? Yinukot an nagkamatay mahitungod hit coronavirus. Diri klaro kun gin ano pag-gasto han bilyones nga dolyar nga gin-utang para han pandemya. Sobra pa han napulo ka yukot nga gin-alegar nga nagamit hin droga an ginpatay han mga pulis ngan vigilante.

Ginpan-priso an mga kritiko ngan mga aktibista. Ginbaldado an independent media. Bisan an aton legal nga pagkadaog kontra hiton pag-angkon han China ha mga teritoryo han Pilipinas, ginsalikway la ngan gintawag nga “papel nga pwede niya ilabog ha basurahan.”

An aton man mga sundalo, ginsigngan nga pwede panluguson an mga kababayen-an, ada man daw an Presidente para hira depensahan. 

Ha usa ka butang, ikapira na nga gin-eksplikar han mga batos ni Duterte an an iya mga ginyakan, hin iba-iba la nga pamaagi, nga sugad man gud iton an mga Bisaya, sugad iton it mga taga-Mindano, ngan sugad iton siga, sugad ito iton mayor, sugad iton makabayan ngan sugad daw dapat iton usa ka amay o lider.

Ah, lider – usa nga pahinumdom han diri patas nga atensyon na ginhahatag hiton media para hiton mga nagmamando ngan gusto na hira ginseserbian kun kami, diri la ha Rappler, nagco-cover hin eleksyon. Bisan anhon panghinkamot hit media para mahidangat ha awtoridad an mga kinahanglanon han tawo, para pamatian an ira mga boses, para maenganyo nga magkaurasa, danay diri ini nabubuhat tungod hin magkaduru-dilain nga rason.

Ini natatapos na yana.

Sugad man hit Rappler, amon na bubuliwan an hashtag-slogan na amon gingiginamit tikang pa dida han 2013: #TheLeaderIWant.

An botante an bida yana nga tiaarabot nga 2022 eleksyon. Tungod hini nga panawagan, ginhihingyap namon nga diri isipon hit mga botante nga diri na dapat sukton an administrasyon han ira pagmando han nasod nga waray pulos, waray kasing-kasing ngan mayda korapsyon. Buot namon ipasabot ha kada tagsa nga botante nga an iya butos may pulos. 

#WeDecide. Kita iton magbubuot. Amo ini an hashtag nga gagamiton han Rappler hit Lunes, May 10, para hiton pagtikang han amon pagmangno han coverage hiton tiaarabot nga piniliay yana nga May 2022.

“Aton an Pilipinas.” Amo ini an amon panawagan. Ha amon pagbantay hit kampanya ngan eleksyon, kaupod an amon nga katungod nga mga partner ha komunidad nga nagseserbe ha ira kalugaringon nga mulopyo, babawion naton an importante nga pagtagad hiton kinabuhi, an respeto para ha balaud, an paghatag hin kaluoy ha mga nanginginahanglan, an dignidad han mga nagpapakabuhi, ngan an abilidad naton nga matagan hin maupay nga kinabuhi an aton mga pamilya. Manunukot kita tungod nga nagbabayad kita hin buhis. Igsasalikway naton an “parochial mindset” para proteksyonan an kaupayan han tanan. Aton aatohan nga maproteksyonan an soberanya han aton nasod. 

#WeDecide: Aton an Pilipinas.

Aangkunon ta ini nga eleksyon, babawion ta ini nga nasod. 

Tikangan ta na yana. – Rappler.com

Gin-translate ni Clifford Colibao ngan Jene-Anne Pangue an orihinal nga English version ni Miriam Grace A. Go, #WeDecide: Atin ang Pilipinas – our 2022 battle cry.

Basaha ang iba nga translation:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!