Philippine News

Philippine Red Cross

Latest News On Philippine Red Cross

Fact Check

HINDI TOTOO: Hawak ng European Dracula Globalist ang CHR at Red Cross

Wala kaugnayan ang mga ito sa organisasyong tinatawag na European Dracula Globalist. Ang CHR ay isang independent office na itinatag sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution. Ang Philippine Red Cross ay isang non-profit humanitarian organization at miyembro ng International Red Cross and Red Crescent Movement.