In This Economy with JC Punongbayan

Ang ‘In This Economy With JC Punongbayan’ ay series ng Rappler kung saan tinatalakay ang ilang fast facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ang iba’t ibang economic issues sa balita.