Faith and Religion

Stations of the Cross

Latest News On Stations of the Cross

Thought Leaders

Halaga ng panata ngayong Holy Week

Wala ako sa poder upang husgahan kung alin ang mas matimbang sa sama o buting idinudulot ng konsumerismo sa pamamanata lalo tuwing Semana Santa. Ang hindi lamang tama marahil ay ang tahasang pangangalakal at paglimot sa dahilan ng panahong kahit papaano sana ay nagninilay tayo sa ating espiritwal na pag-iral at paggunita sa pagpapakasakit ng Diyos.