Christmas in the Philippines

[REFLECTIONS] Patay-sindi?

Word and Life Publications

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[REFLECTIONS] Patay-sindi?
Unang araw ng Simbang Gabi: Ang liwanag ba ng ating pananampalataya ay patay-sindi, o maningas na ilaw na nananatili at nagpupunyagi?

(Ang serye ng pagninilay na ito ay handog ng Word and Life Publications tagapag-limbag ng ‘Patnubay sa Misa’ at ‘Euchalette.’ Ito ay ibinabahagi ng Rappler bilang paghahanda sa Kapaskuhan.)

Juan 5:33-36

Sagana tayo sa ilaw kahit saan. Ayon sa mga satellite images, halos lahat ng mga lungsod sa malayang daigdig ay nagdadaig sa liwanag, liban sa North Korea, na sa kabila ng kanilang nakatatakot na nuclear weapons, ay nababalot pa rin ng kadiliman sa gabi, kung ikukumpara natin sa mga lungson ng mga bayang malaya.

Ang ilaw at ang liwanag na dulot nito ang siyang lubhang napapansin nating lahat ngayong papalapit ang Pasko. Tunay ngang ang Pasko ay dakilang pagdiriwang ng liwanag.

Subali’t bakit nga ba?

May malinaw na pahatid ang ating ebanghelyo ngayon. Si Juan Bautista ay kinilala ng marami noong siya ay nabubuhay pa bilang “isang maningas na ilaw.” Pero mayroon pang higit na dakila pa kaysa kay Juan Bautista. At walang iba ito kundi ang Panginoong Jesucristo na nagpamalas ng liwanag ng mga dakilang gawang iniatang at isinakatuparan niya sa kanyang pagdating sa mundong nababalot sa dilim ng kasalanan.

Ito ang pinaghahandaan natin. Pero paano ba ito tunay na mapaghahandaan?

Mismong ebanghelyo rin ang puede nating kapulutan ng sagot. Ang liwanag na dulot ni Juan Bautista at ng Panginoon ay hindi patay-sindi, hindi isang panandaliang busilak na biglang lumitaw at biglaan rin naglaho. Hindi ito parang sineng wakasan. Hindi ito parang kwitis na pagputok ay wala ka nang makikita kundi usok.

Masdan natin ang patuloy na paglaganap ng kababalaghan ng kaligtasang patuloy na nagaganap ngayon, kahit saan, kahit kalian. Ang inyong pagdalo sa nobenang ito ay isa sa mga tandang ito ay patuloy nagaganap. Patuloy na nananagana ang mundo sa gawang pagliligtas ni Kristo. Sa kabila ng lahat ng balakid sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Simbahang itinatag ni Kristo, unti-unting nakikilala at nakikita ng daigdig ang walang patid na gawang pagliligtas ng Diyos.

Ang tanong ay ito: Kasama ka ba sa paglaganap na ito? Patuloy bang nagliliwanag ang iyong pananampalataya sa harap ng mga pagsubok? Ang atin bang pagpupunyagi sa paggawa ng mabuti ay tulad ng mga islang lulubog-lilitaw? Ang liwanag ba ng ating pananampalataya ay patay-sindi, o maningas na ilaw na nananatili at nagpupunyagi?

Kaya mo bang panatiliing nakasindi ang kandila sa loob ng 9 na araw ng nobena man lamang? – Word and Life Publications/Rappler.com

This reflection is part of the Patnubay ng Misa, which can be downloaded for free at the Word and Life Publications site.

Maari pang makabasa dito ng iba pang pagninilay ukol sa Kapaskuhan.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI
Download the Rappler App!