Christmas in the Philippines

[REFLECTION] Liwanag sa dilim

Word and Life Publications

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[REFLECTION] Liwanag sa dilim
Misa sa hatinggabi: Narito tayo di lamang para tumupad sa tradisyong panrelihiyon at pang-kultura, kundi para rin gunitain ang pagsilang ng Bugtong na Anak ng Diyos bilang tao.

(Ang serye ng pagninilay na ito ay handog ng Word and Life Publications tagapag-limbag ng ‘Patnubay sa Misa’ at ‘Euchalette.’ Ito ay ibinabahagi ng Rappler bilang paghahanda sa Kapaskuhan.)

Isaiah 9:1-6; Tito 2:11-14; Lu 2:1-14

Puno ng galak ngayon ang ating mga puso. Sa bisperas ng Pasko lahat, mananampalataya man o hindi, ay nababalot ng kagalakan dahil sa kapistahang naging pagdiriwang ng lahat, relihiyoso man o hindi. Ang Pasko ay nananatiling pista ng kagalakan para sa lahat, tama man o hindi ang kanilang dahilan sa pagsasaya.

Pero kayong nagbabasa nito ngayon ay higit na nakakaunawa sa katotohanang ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa busilak at ganda ng mga palamuti sa bahay o sa mga lansangan, at lalong higit sa mga malls. Lahat tayo ay naglakad sa kadiliman. Sa bawa’t pagkakataong tayo ay nagkakasala, nababalot tayo sa dilim. Sa mga pagkakataong ang ating pananampalataya ay nasapawan ng iba-ibang uri ng kamunduhan, nalalambungan tayo ng madilim na alapaap at natatakpan ang liwanag ng pananampalataya. Batid nating lahat na ang puersa ng kadiliman ay patuloy na nagpapamalas ng kapangyarihan – ang mga sigalot, mga giyera, mga kagustuhang magkamkam ng higit pang teritoryo, o magkamal ng higit pang yamang material. Nandiyan din ang mga ideolohiya ng woke-ism, ang cancel culture, ang pagkamakasarili na siyang simulain ng maraming madidilin na balakin at gawain.

Sa araw na ito, sa liwanag na dulot ng ating pagdiriwang, puno man o hindi ang ating mga mesa at bulsa, pagtuunan natin ang dakilang katotohanan: “Isinilang sa atin ang isang sanggol, isang Anak ang ipinagkaloob sa atin; sa kaniyang mga balikat ay nakaatang ang kapangyarihan at pamamahala.” – Word and Life Publications/Rappler.com

This reflection is part of the ‘Patnubay ng Misa,’ which can be downloaded at the Word and Life Publications site.

Here are more reflections and stories about Christmas in the Philippines

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!