Christmas in the Philippines

[REFLECTIONS] Sugo ng langit

Word and Life Publications

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

[REFLECTIONS] Sugo ng langit
Ika-3 Linggo ng Adbiyento: Ang paalala ni Juan Bautista sa atin ngayon: forda heaven tayong lahat!

(Ang serye ng pagninilay na ito ay handog ng Word and Life Publications tagapag-limbag ng ‘Patnubay sa Misa’ at ‘Euchalette.’ Ito ay ibinabahagi ng Rappler bilang paghahanda sa Kapaskuhan.)

Juan 1:6-8.19-28
Puno ang social media ng mga taong punong-puno rin ng kanilang sarili. Marami nang taong sinasabi ng mga dalubhasa na merong epidemya ng narsisismo – ang sobrang pagpapahalaga sa sarili at pansariling kapakanan lamang. Umiikot tila ang mundo sa kanila, at meron silang tinatawag na self-entitlement.

Subali’t sa kabila nito, paminsan-minsan ay merong taong lumilitaw at nagpapakita ng ginintuang ugaling kakaiba ika nga, sa kalakaran ng nakararami.

Isa si Juan Bautista sa mga natatanging taong ito. Naparito siya, aniya, para magpatunay at magpatotoo … sa liwanag. Kung may social media noong kapanahunan niya, wala siyang patid na update sa status, at sa My Day, o sa TikTok tungkol sa mga dakilang bagay na ginagawa niya. Wala siyang ka-ere-ere, ka kieme- kieme … Wala rin siyang forda dis or dat ferson . . . Sa isang salita, wala siyang yabang.

Sa tanong ng marami, kung siya ay ang Mesiyas, simple lang ang sagot niya: “Hindi ako ang Kristo. Hindi ako si Elias. Hindi ako ang propeta.” “Tinig lang ako ng isang sumisigaw sa ilang, gawing tuwid ang daanan ng Panginoon!”

Si Juan Bautista ay hindi lang isang panay sugod sa piktoryal at kapihan . . . forda cofi ferson ika nga. Sugo siya ng langit. At paalaala niya sa atin ngayon: forda heaven tayong lahat! – Word and Life Publications/Rappler.com

This reflection is part of the Patnubay ng Misa, which can be downloaded at the Word and Life Publications site.

Here are more reflections and stories about Christmas in the Philippines

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!