governance

Mga kapangyarihan at katungkulan ng mga halal na opisyal – Isang serye ng Rappler

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Mga kapangyarihan at katungkulan ng mga halal na opisyal – Isang serye ng Rappler
Detalyadong kalipikasyon, kapangyarihan, at pananagutan na kaakibat ng bawat isang halal na posisyon, na makapagsisilbing gabay ng botante sa pagpili ng mga susunod na mamamahala sa kanila

Maghahalal ang mga Filipino ng bagong pangulo at iba pang opisyal sa Mayo 9, 2022

Makabubuting habang maaga ay alamin ng mga botante kung ano-anong kapangyarihan ang ibinibigay nila at ano-ano ang pananagutan at paglilingkod na kanilang maaasahan – katunayan, dapat nilang hingin – kapag inihalal nila ang isang kandidato.

Sa 2022, maghahalal tayo ng bagong pangulo, bagong pangalawang pangulo, 12 senador, daan-daang kinatawan ng distrito, mga organisasyong nasa party list na magnonomina ng mga kinatawan, at libo-libong opisyal ng mga lalawigan, lungsod, at bayan. 

Kapag nahalal at nakapanumpa na sa tungkulin, mapapasa-kanila ang kapangyarihang mamahala, ngunit mayroon ding pamantayan na kailangang sundin at pananagutang dapat tupdin, kagaya ng nakasaad sa 1987 Konstitusyon ng Filipinas, ang Administrative Code, at ang Local Government Code of 1991

Gamiting gabay ang seryeng ito ng Rappler para sa pagpili ng mga mamamahala sa atin sa susunod na tatlo hanggang anim na taon simulang Hunyo 30, 2022. Dinedetalye rito ang mga kalipikasyon, kapangyarihan, at pananagutan na kaakibat ng bawat isang halal na posisyon:

– Rappler.com

Isinalin ni Miriam Grace A. Go mula sa orihinal na Ingles.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!