Philippines

Breaking news on current events, the latest on President Rodrigo Duterte and other movers and shakers, photos, videos, podcasts and features on latest developments in the Philippines.

2022 Philippine Elections

#PHVote Guides: Paano magparehistro sa ibang bansa habang may pandemya?

Kung isa kang Filipino o dual citizen, kalipikado kang maging botante sa halalang 2022 kahit nasa ibang bansa ka. Maaari ka ring magparehistro mula sa Pilipinas bago ka mag-abroad.

image